1. ASWANG!


.

ASWANG!!! Ito ay isang manananggal, isang uri ng aswang.
ASWANG!!! Ito ay isang manananggal, isang uri ng aswang.
TIKBALANG!
Isang tikbalang.
Isang tikbalang.


Ang mga Tikbalang ay mga kalahating kabayo, kalahating tao na nilalang, tulad sa "centaur" ng mga Taga-Europa noong panahon. Dahil ito ay kalahating kabayo, napakabilis itong tumakbo at nahihirapan ang mga taong hulihin ito. Karaniwang sinasabi na hindi nakakasama ang mga ito, ngunit may mga ibang bersyon na naglalahad na ang mga tikbalang ay nagpapaligaw sa mga naglalakbay sa pamamagitan ng panloloko sa kanila. Ang mga panlaban dito ay ang pagsuot ng damit nang baligtad o pagpapaalam sa tikbalang na dadaan ka.
LAMANG-LUPA!


Ang mga lamang-lupa ay mga maliliit na nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa. Kilala sila bilang mahilig makipaglaro sa mga tao gamit ang kanilang mga soexternal image lamang_lupa_by_jajaneko.jpgbrenatural na kapangyarihan. Sa ibang bersyon, ang mga lamang-lupa ay pumapatay at kumakain ng mga tao.

SANGGUNIAN


Aswang ni Micha F. Lindamans. http://www.pantheon.org/articles/a/aswang.html
Aswang, Aswang! ni Michael Tan. http://showbizandstyle.inquirer.net/sim/sim/view/20081026-168528/Aswang-Aswang
Philippine Mythological Monsters ni Neal Cruz. http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20081031-169390/Philippine-mythological-monsters
http://jajachan.multiply.com/journal/item/152